C-press

C-press, jordingsklemmer

Kan etter forskriften benyttes også på jordleder forlagt i jord, men må sikres mot ytre påvirkning slik at korrosjon ikke oppstår. De enkelte C-hylsene er relativt fleksible ettersom de er åpne i fronten. Dette muliggjør frontmating – sagt på en annen måte, innføring av lang ubrutt leder i hylsen. Sidemating er selvfølgelig også mulig, da stikkes kabelenden rett inn i siden av hylsen. Ved bruk av sidemating er det mulig med to større tverrsnitt enn ved frontmating, fordi den ene kabelen som ”ligger på plass” vil ”sperre” noe av åpningen for den som eventuelt skal legges inn fra fronten etterpå. C-hylser presses med eget verktøy (pressbakke) som er konstruert nettopp for dette. Alt pressutstyr for C-press levert fra Abiko kan brukes på våre C-hylser. Om man ønsker en garanti på forbindelsen men ikke benytter pressverktøy fra Abiko, må Abiko Norsk AS kontaktes.

Det finnes ingen produkter som svarer til valgene.
Forsøk å velge en produktgruppe fra listen til venstre, i toppmenyen - eller gjør et tekstsøk.
© 2019 Ingeniørfirma Abiko Norsk A/S