Endehylser

Endehylser

Isolerte og uisolerte endehylser benytter samme pressverktøy, fordi det kun er snakk om å presse dem på den delen som er uten isolasjon (den blanke kontaktdelen). Hovedfunksjonen til en endehylse er å samle alle kordelene i kabelen, som så skal settes inn i et kontaktpunkt, samlet – uten sprikende kordeler. Endehylser skal benyttes på mangetrådig leder (mer enn 7 kordeler). Endehylser fra Abiko Norsk er i all hovedsak UL-listet.

Endehylsen kan ikke opprettholde et kontakttrykk over tid, dette må gjøres i tilkoblingspunktet, det er således viktig at man etter å ha samlet kordelene i endehylsen nøye følger monteringsanvisningen for det apparat/ komponent hvor kabelen (med endehylsen) skal monteres. Det finnes ikke et generelt krav om at verktøyet som presser på endehylsen skal ha retursperre (slik det er for kabelsko), men mange foretrekker dette like vel. Enkelte aktører i markedet stiller også krav om retursperre på tengene som presser endehylser, samt at det for en del komponenter/ apparater spesifiseres at det skal være brukt pressverktøy med retursperre.

Det finnes ingen produkter som svarer til valgene.
Forsøk å velge en produktgruppe fra listen til venstre, i toppmenyen - eller gjør et tekstsøk.
© 2019 Ingeniørfirma Abiko Norsk A/S