KURSVIRKSOMHET

ABIKO tilbyr fagkurs, basert på tekniske løsninger - ikke på våre produkter.

Om dere ønsker å oppdatere dere faglig innen kontaktpressing, på tvers av fabrikanter, teoretisk og/ eller praktisk tilbyr vi kursledere med nødvendig erfaring og kompetanse for å gi opplæring hos dere eller i andre, egnede kurslokaler.

Kursene vi tilbyr gir deltagerne grundig kunnskap om hva som kreves, hvorfor tingene er som de er, og hvordan ulike situasjoner kan løses. Kurset er ikke basert på våre produkter, men på de normer og krav som stilles til en installasjon - uavhengig av hvilket materiell deltagerne benytter. Kurset skal være relevant basert på den enkeltes hverdag og utfordringer.

 

Vår erfaring er at en kombinasjon av teori og praksis gir den beste læring. Vi oppfordrer således vil kursdeltakerne kunne ta med seg det materiellet de er vent med å bruke, slik at vi i praksis kan vise hvordan ulike situasjoner kan/ ikke kan løses for å oppfylle de krav som stilles.

Vi har generelle kursopplegg tilpasset "alle" og skreddersydde kurs tilrettelagt for spesifikke kursdeltagere basert på deres spesifikke behov.

Ved endt kurs har vi ofte en liten prøve, i samråd med oppdragsgiver, hvoretter deltakerne får et kursbevis.

Det finnes ingen produkter som svarer til valgene.
Forsøk å velge en produktgruppe fra listen til venstre, i toppmenyen - eller gjør et tekstsøk.
© 2019 Ingeniørfirma Abiko Norsk A/S