C-klemmer

C-klemmer er laget av elektrolytisk kobber. For kontaktpressing med egen C-pressbakke, som settes inn i egnet pressverktøy.

  

 Frontmating er når kabel nr. 2 legges inn i åpningen i C-klemmen. Ved frontmating vil ofte den første kabelen som alt ligger inne i C-klemmen hindre kabel nr. 2 i å få så stor plass den trenger for å komme “på plass” - derfor må man ofte opp i størrelse på C-klemmen for å få plass til begge kablene i samme klemme ved frontmating.

 

 

 

Sidemating er når kabel nr. 2 stikkes inn fra siden i C-klemmen.

 

I følge Normguiden til kap. 542/543 i NEK 400 og Elsikkerhet nr.55 (www.dsb.no) er det presisert at det er tillatt å benytte C-press også ved jordleder forlagt i jord. Det er imidlertid viktig at den sikres mot ytre påvirkning slik at korrosjon ikke oppstår.

Det finnes ingen produkter som svarer til valgene.
Forsøk å velge en produktgruppe fra listen til venstre, i toppmenyen - eller gjør et tekstsøk.
© 2019 Ingeniørfirma Abiko Norsk A/S